Doç. Dr. Yaşar Bozkurt

DOÇ. DR. YAŞAR BOZKURT CERRAHİ BECERİLER

 

1- ÜROONKOLOJİ

A-BÖBREK VE BÖBREKÜSTÜ BEZİ KANSERLERİ
• Laparoskopik / açık sürrenalektomi
• Laparoskopik / açık radikal nefrektomi
• Laparoskopik / açık parsiyel nefrektomi
• Laparoskopik radikal nefroüreterektomi

B-MESANE KANSERİ
• Mesane tümörünün transuretral rezeksiyonu (TUR-M)
• Laparoskopik / açık parsiyel sistektomi
• Laparoskopik / açık radikal sistoprostatektomi
• Açık kontinan / ileal yeni mesane (yapay mesane)

C-PROSTAT KANSERİ
• Laparoskopik radikal prostatektomi
• Açık radikal prostatektomi
• Robotik radikal prostatektomi

D-TESTİS KANSERİ
• Testis tümöründe radikal / parsiyel orşiektomi
• Laparoskopik / açık retro peritoneal lenf nodu diseksiyonu (RPLND)
• Laparoskopik / açık retro peritoneal kitle eksizyonu

E- PENİL ve ÜRETRA KANSERLERİ
• Parsiyel penektomi
• Total penektomi
• Üretrektomi
 
2- GENEL ÜROLOJİ

A- BÖBREK HASTALIKLARI

• Endoskopik Taş Cerrahisi
• Laparoskopik pyeloplasti
• Laparoskopik kist eksizyonu
• Laparoskopik heminefrektomi
• Laparoskopik pyelo / üreterolitotomi
• Mini / standart perkütan nefrolitotomi (PNL)
• Atnalı böbrekte laparoskopik piyelolitotomi
• Laparoskopik üreteroüreterostomi
• Ureterorenoskopi (URS)

B- MESANE HASTALIKLARI
• Laparoskopik divertikülektomi
• Nörojen mesanede augmentasyon sistoplasti
• Transuretral/perkütan sistolitotomi
• Transobtutator teyp (TOT)
• Pubovajinal sling

C- PROSTAT HASTALIKLARI
. Prostat Lazer cerrahisi (HoLEP)
. Prostatın transuretral rezeksiyonu (monopolar, bipolar plazmakinetik)
• Açık / laparoskopik prostatektomi
D- TESTİS HASTALIKLARI
• Varikoselektomi
• Hidroselektomi
• İnmemiş testiste
. laparoskopik / açık orşiopeksi
E- PENİS HASTALIKLARI
• Penil protez implantasyonu (çok parçalı, tek parçalı)
• Peyroni hastalığı cerrahisi (Plikasyon , Nespitt)
• Konjenital penil kurvaturde penil rekonstrüksiyon

3- PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİ
• Laparoskopik / açık pyeloplasti
• Mini perkütan nefrolitotomi (mini PNL)
• Ureteroneosistostomi 
. Çocuk taş cerrahisi