Doç. Dr. Yaşar Bozkurt

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Böbrek Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahi (Parsiyel Nefrektomi)

Böbrek Tümörlerinde Etiyolojik Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Sigara
 • Obezite
 • Hipertansiyon
 • Mesleksel faktörler
 • İlaçlar
 • Analjezikler?
 • Beslenme
 • Radyasyon
 • Böbrek hastalıkları (Diyaliz, böbrek kistleri, enfeksiyonlar)
 • Organ Nakli (immünosupresif ilaç)
 • Genetik Faktörler
 • Metastatik (%7)
  • Akciğer, meme, melanoma, GIS, Over, testis

Böbrek Tümörlerinin Tanısı Nasıl Konur?

 • Ultrasonografi (US)
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Manyetik Rezonans (MR)

Böbreğe Sınırlı Tümörlerde Cerrahi Tedavi Nasıl Olur?

Radikal nefrektomi: Tümörün büyük olduğu durumlarda böbrek tamamen çıkartılır. Bu işleme radikal nefrektomi denir.

Nefron koruyucu cerrahi (Parsiyel nefrektomi): Küçük ve cerrahiye uygun tümörlerde böbreğin tamamının alınmasına gerek yoktur. Böyle durumlarda sadece tümör alınır ve böbreğin diğer kısmı yerinde bırakılır. Buna parsiyel nefrektomi denir. Teknik olarak mümkün olduğunda 7 cm’ ye kadar tüm tümörlerde standart tedavidir.

Amaç böbrek fonksiyonlarının korunmasıdır. Uygun hastalarda yapılan cerrahide tekrar tümör oluşma ihtimali  % 1 civarındadır. Küçük tümörlerde kansere bağlı sağ kalım açısında radikal nefrektomi ile parsiyel nefrektomi arasında fark bulunmamaktadır.

Güncel çalışmalarda, kronik böbrek hastalığı gelişimi ve genel sağ kalım açısından parsiyel nefrektominin daha avantajlı olduğu gösterilmiştir.

Hangi Durumlarda Parsiyel Nefrektomi yapmak Zorunluluk Arz Eder?

Tek böbrekli kişilerde tümör olması. Her iki böbrekte tümör olması. Sağlam tarafta ileri derecede böbrek yetmezliğinin olması. Bunun dışında, mümkünse tüm tümörlerde parsiyel nefrektomi yapıla bilinir. 

 

Böbrek Görseli

  

Parsiyel Nefrektomi Hangi Yöntemlerle Yapılır?

Açık, Laparoskopik ve Robotik yöntemlerle yapılır. Robotik ve laparoskopik yöntemler kapalı yöntemlerdir. Maliyet ve ulaşılabilirlik açısından, laparoskopik yöntem altın standart tedavi yöntemi haline gelmiştir.  

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin Avantajları Nelerdir?

 1. Kanama ve kan verme ihtiyacı daha düşüktür.
 2. Ameliyat sonrası ağrı daha azdır.
 3. Hastanede yatış süresi daha kısadır.
 4. Daha erken iyileşme görülür.
 5. Kesi yeri küçük olduğundan kozmetik yönden daha iyidir.
 6. Yara yeri iltihabi daha az görülür.
 7. Yara yerinde fıtık görülme ihtimali daha azdır.

Operasyon Sonrası Takip Nasıl Yapılır?

Ameliyat sonrası çıkarılan doku patolojiye gönderilir. Tümörün çeşidi, tipi, evresi, derecesi ortaya konulur. Hastalarımız bu patoloji sonuçlarının rehberliğinde, genelde ilk 2 yıl 3 ayda bir, sonraki yıllarda 6 ayda veya yılda bir defa belli tetkikleri yapmak üzere kontrollere çağrılır.

LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ