Doç. Dr. Yaşar Bozkurt

Böbrek Kanseri

Böbrek Tümörlerinin risk faktörleri nelerdir ?

Böbrek Tümörleri (BT) tüm kanserlerinin % 2-3 ünü oluşturur. (insidans 100 binde %17), son 20 yilda % 2 lik bir artiş var. Ürogenital kanserleri arasında 3. sırad gelir. Bu tümörler en sık 60-70 yaş arasında görülmekte olup erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür (erkek /kadın görülme oranı 3/2’dir). Etiyolojik faktörler şunlardır:

      1- Sigara kullanımı

       2- Obezite

       3- Hipertansiyon

       4- Diğer: Birinci derece akrabalarda böbrek tümörü olması, Diyalize giren hastalar, Mesleki risk faktörleri ( kurşun ve çelik endüstrisi,                 petrol ve  gem sanayi), yüksek yağ ve kalorili diyet, 8- Başka bir sebepten radyoterapi ve Kemoterapi alan kişiler

Böbrek tümörleri önlenebilinir mi?

1- SİGARA:

       a- risk işmeyenlere göre iki kat artar, pasif içiçiler de risk altındadır.

       b- Siyagarayı bırakmak riski azaltır

       c- bu risk 10 yıl sonra kendini gösterir

2- OBEZİTE: Aşırı vucüt yağı ile 9 kanser türü arasında ilişki kurulmuş biri de böbrek kanseridir. Kilo verince Kanser riski azalıyor. Obezite ciddiyeti ile kanser riski orantılıdır.

Böbrek Tümörlerinde erken tanı önemli mi?

5 yıllık sağkalım lokalize hastalıkta % 92, metastatik hastalıkta % 11 civarıdır. Dolayısıyla erken tanı hem hastalığı tamamen bitirir hemde yaşamı uzatır.

Böbrek kisti ile Börkek kanseri aynı şey mi?

Aynı şey değildir. Böbrek kistleri içi sıvı dolu kanser olmayan zararsız yapılardır. Bunların çoğuna müdahale gerekmez. Takip edilir çok büyüyünce ( 10 cm den büyük) veya kanama, ağrı, bası gibi şikayetleri yapınca almak gerekebilir.

Böbrek Tümörlerinin Belirtileri Nelerdir? Tanısı Nasıl Konur?

Birçoğu son evrelerine kadar asemptomatik kalır. Hastaların %50′ si insidental ( başka bir sebepten yapılan ultrason veya tomografi sonucu ) yakalanır. Hastalığın klasik üçlemesi olan: yan ağrısı, idrarda pıhtılı kanama ve karında ele gelen kitle

ancak hastaların % 6-10 unda görülür ve ileri evre ile ilişkilidir. Semptomatik RHK hastalarının yaklaşık %30’unda paraneoplastik sendrom mevcuttur. Bazı semptomatik hastalar metastatik hastalığın sebep olduğu kemik ağrısı veya inatçı öksürük gibi semptomlarla gelebilir.

Tanısı: Ultrason, ilaçlı Karın Tonografisi veya ilaçlı MR ile konur.

Böbreğe Sınırlı Böbrek Kanserlerinde Tedavi Nasıldır?

             Önce evrelendirme yapılır. Eğer tümör böbrek dışına yayılmadıysa yani

           Böbreğe sınırlı ise:

    1- Radikal nefrektomi ( tüm böbreğin alınması)

                           (açık, laparoskopik, robotik) % 95 kür

    2- Parsiyel Nefrektomi (Böbreği koruyarak sadece tümörünçıkarılması )

                           ( açık, laparoskopik, robotik) %95 kür

  3- Ablatif tedaviler (Tümörü yakarak yada dondurarak tedavi)

                      (criaoablasyon, radiofreguency ablasyon)

Tümör Böbrek Dışına Yayıldıysa Tedavi Nasıldır?

Bu hastalarda durumuna göre nefrektomi + immünoterapi veya diğer bazı tedaviler verilir.